UAH
Натузим – засіб підвищення продуктивності. - статья компании БІОДАРМ, ООО
Premium Standard
Отзывов: 0
БІОДАРМ, ООО
+38 (044) 492-04-24

Натузим – засіб підвищення продуктивності.

Информация актуальна: 22-01-2018

Б.Я. Кирилів, А.В. Гунчак. Інститут біології тварин НААН, м. Львів

Натузим – ефективний засіб підвищення продуктивності курей-несучок

Функція ферментів травного тракту полягає в гідролізі компонентів корму, які не можуть всмоктуватися безпосередньо, без розщеплення до фрагментів які проникають через стінку кишечника. Якщо врахувати, що поживні та біологічно активні речовини розщеплюються і засвоюються в середньому (залежно від походження) на 80-90%, а у структурі собівартості продукції птахівництва на вартість кормів припадає приблизно 70%, то зрозуміло, що підвищення ефективності засвоєння поживних і біологічно активних речовин кормів є економічно вигідним. З цією метою промисловість пропонує застосовувати різноманітні ферментні препарати екзогенного походження. Їх ефективність не завжди відповідає потребам практиків.

Часто пропоновані ферментні препарати екзогенного походження проявляють односторонню дію, тобто діють на окремі класи сполук. Для промислового та домашнього птахівництва актуально забезпечити максимальну можливість розщепленння та засвоєння поживних та біологічно-активних речовин з кормів порівняно з іншими ферментними добавками. Для дослідження ми обрали ферментний препарат який проявляє целлюлозолітичну, протеазну, ксиланазну, α-амілазну, β-глюканазну та фітазну дії. Особливо важливо є його можливість розщеплювати клітковину. Адже відомо що під впливом ферментів організму птиці клітковина перетравлюється тільки на 25-45%.

Відомою проблемою у птахівництві є засвоєння фітатного фосфору із рослинних інгредієнтів. В даному випадку фітаза, яка міститься у складі поліферментного препарату, здатна вирішити і цю проблему. В зв'язку з цим для своїх досліджень ми обрали поліферментний препарат "Натузим", який ми вирішили використати у годівлі ремонтного молодняку курей-несучок промислового стада. Адже відомо, що яйценесучість промислових курей є основною умовою ефективного ведення птахівництва, а якість вирощеного молодняку є визначальним фактором високої продуктивності курей-несучок [1,2].

Як показали наші попередні дослідження у процесі онтогенетичного розвитку курчат спостерігаються певні вікові періоди, які характеризуються зниженням інтенсивності обмінних процесів. Зокрема, спостерігається зниження активності гідролітичних ферментів у шлунково-кишковому тракті, інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та показників білкового, ліпідного та мінерального обмінів, що супроводжуються зниженням приростів маси тіла [3,6]. Ці зміни найчіткіше простежуються під час зміни первинного оперення на вторинне, а також в період статевого дозрівання [4]. Зважаючи на це виникає необхідність пошуку механізмів корекції метаболічних процесів шляхом використання ефективних біологічно активних речовин.

Метою роботи було з’ясувати вплив поліферментного препарату «Натузим» на ефективність вирощування ремонтного молодняку та продуктивність курей яєчного напрямку продуктивності.

Матеріали і методи. Дослід проведено на молодняку курей яєчного напрямку продуктивності кросу «Хайсекс коричневий» з 10-добового віку. Птиця всіх груп споживала повнораціонний комбікорм (ПРК), збалансований за поживними і біологічно активними компонентами. Курчатам другої дослідної групи додатково вводили поліферментний препарат „Натузим“ (табл. 1). Утримання птиці кліткове, з вільним доступом до корму і води. Температурний і світловий режими відповідали рекомендованим нормам.

 

Таблиця 1

Схема досліду

 

Група

Характер живлення

Контрольна

ПРК

Дослідна

ПРК + поліферментний препарат «Натузим»

целлюлаза 6000 од./г

протеаза 700 од./г

ксиланаза 10000 од./г

α-амілаза 400 од./г

β-глюканаза 700 од./г

фітаза 1000 од./г

 

Впродовж досліду ми вели спостереження за фізіологічним станом птиці, проводили щотижневе зважування всього поголів’я для визначення середньодобових приростів. Після досягнення 120-добового віку контролювали продуктивні показники зокрема, початок яйцекладки, досягнення 50 % несучості та піку яєчної продуктивності.

Дослідження якості яєць проводили за морфометричними (маса яєць, жовтка, білка і шкаралупи, міцність шкаралупи, індекс форми) і біохімічними (вміст розчинних білків, амінного азоту, загальних ліпідів, вільного холестеролу, каротиноїдів, вітамінів А та Е) показниками [5].

Результати та їх обговорення. Ефективність вирощування ремонтного молодняку оцінюється не тільки за приростами маси тіла, а і за розвитком репродуктивних органів, що є визначальним у процесі вирощування. На практиці часто буває, що прирости маси тіла не завжди є доказом правильного вирощування молодняку.

Рисунок 1 Динаміка росту курчат, кг

Примітка: тут і в наступнихи таблицях * р˂0,05; ** р˂0,01; *** р˂0,001.

 

 

Аналіз динаміки росту курчат кросу «Хайсекс коричневий» свідчить про однотипний характер змін у контрольній і дослідній групах (рис.1). При цьому найвищі добові прирости маси тіла були у молодняку обидвох груп у період з 60- до 90- денного віку (р<0,01; р<0,001).

Щодо міжгрупових різниць маси тіла курчат протягом досліду, то вона була вища в курчат дослідної групи у 30-, 60-, 90 та 120 добовому віці тієї, що споживала корм з поліферментним препаратом «Натузим».

Поряд з цим дослідження розвитку репродуктивних органів і вторинних статевих ознак ремонтного молодняку курей-несучок вказує на перевагу дослідної групи. Хоч ці показники і у курчат контрольної групи відповідали вимогам стандарту (табл.2).

Таблиця 2

Розвиток репродуктивних органів і вторинних статевих ознак у ремонтного молодняку

курей-несучок, (M±m, n=5)

Показники

Групи

Контрольна

 

Дослідна

 

 

90 - добові курчата

Маса яєчників, г

0,73 ± 0,04

0,91 ± 0,05

Довжина яйцепроводу, см

11,02 ± 0,27

12,78 ± 0,31

Висота гребінчика, мм

5,31 ± 0,15

8,71 ± 0,18

 

120 - добові курчата

Маса яєчників, г

1,21 ± 0,11

1,37 ± 0,13

Довжина яйцепроводу, см

19,25 ± 1,21

20,15 ± 1,37

Висота гребінчика, мм

15,21 ± 1,37

17,75 ± 1,81

 

В результаті отриманих даних ми бачимо, що в курчат дослідної групи у 90 та 120 діб краще розвинені репродуктивні органи, про це свідчить маса яєчників та довжина яйцепроводу. Висота гребінчика у курчат дослідної групи була також вища, що може свідчити про перспективу вищої яєчної продуктивності.

Відомо, що «Натузим» володіє пектаназною, целлюлазною, ксиланазною, β-глюканазною, α-амілазною, протеазною та фітазною активністю і покращує перетравність всіх компонентів корму [7]. В зв'язку з цим можна вважати, що отримані показники є результатом дії екзогенного ферменту.

Під час росту і розвитку молодняку організм потребує значного надходження мінеральних речовин особливо елементів, які формують кістяк і закладку репродуктивних органів із потенціальним запасом складових яйця і шкаралупи. Завдяки фітазі, яка міститься у складі поліферментного препарату «Натузим», ми отримали результати, які свідчать про позитивний вплив на розвиток репродуктивних органів.

Під час проведення досліду контролювали показники статевої зрілості молодняку курей (вік знесення першого яйця, 50 % несучості, досягнення піку продуктивності) (табл. 3), а також сумарну яєчну продуктивність курей-несучок

Таблиця 3

Показники статевої зрілості курей

Група

Вік

знесення першого яйця, діб

Вік

50% несучості,

діб

Вік

досягнення піку продуктивності,

діб

Контрольна

126

141

170

Дослідна

122

139

168

 

Аналізуючи дані таблиці 3 можна зробити висновок, що за показниками статевої зрілості кращі результати були в курей дослідної групи. Так, різниця між віком першого знесеного яйця птицею контрольної і дослідної груп становить чотири дні. У подальшому кури дослідної групи також характеризувались вищою скоростиглістю за такими показниками, як вік досягнення 50 % несучості та вік досягнення піку продуктивності.

Результати обчислення несучості на середню несучку свідчать про те, що згодовування курочкам дослідної групи ферметного препарату «Натузим» з 20- до 40-добового і з 80- до 110-добового віку сприяло підвищенню яєчної продуктивності. Так, несучість на середню несучку у птиці цієї групи складала 338,64 шт. яєць, а в курей контрольної групи — 327,61 шт. яєць. При цьому, міжгрупова різниця маси яєць курей- несучок була невірогідною. Однак, вихід яєчної маси у курей контрольної групи складав 21,34 кг, дослідної — 22,50 кг. Тобто, вихід яєчної маси від курей дослідної групи був на 5,45 % вищим, ніж у птиці контрольної групи.

Дослідження якості яєць за морфометричними показниками представлені у таблиці 4.

Таблиця 4

Морфометричні показники яєць курей-несучок , (M±m, n=45)

Показники

Групи

Контрольна

Дослідна

Маса яйця, г

64,6 ± 2,84

65,4 ± 1,44

Маса жовтка, г

16,4 ± 0,98

16,8 ± 0,84

Маса білка, г

41,7 ± 1,43

41,5 ± 1,66

Маса шкаралупи, г

6,5 ± 0,29

7,1 ± 0,19*

Міцність шкаралупи, кг/мм2

1,08 ± 0,02

1,18 ± 0,04*

Індекс форми яйця, %

73,94 ± 0,67

74,56 ± 0,68

 

Нами не встановлено вірогідних міжгрупових різниць щодо маси яєць, жовтків, білків, а також індексу форми. Водночас, маса шкаралупи та її міцність були вищими у курей дослідної групи, порівняно з показниками в контролі на 9,26 % (р<0,05). Очевидно, стосований екзогенний ферментний препарат «Натузим» у складі комбікорму сприяв підвищенню засвоєння Кальцію.

Про підвищення біологічної і харчової якості курячих яєць свідчать результати досліджень, представлені в таблиці 5.

Зокрема, встановлено, що вміст розчинних протеїнів у жовтках яєць, одержаних від курей, в раціоні яких була добавка «Натузиму», був вищим на 12,94 г/кг, або на 8,47 % (р<0,001), порівняно з показниками в жовтках курей контрольної групи.

Таблиця 5

Біохімічні показники яєць курей-несучок, (M±m, n=30)

Показники

Групи

Контрольна

Дослідна

Розчинні протеїни, г/кг

152,721,28

165,661,40***

Загальні ліпіди, г/кг

289,74±3,51

307,40±6,74*

Вільний холестерол, г/кг

61,38±1,82

56,87±2,41

Каротиноїди, мкг/г

9,82±0,36

11,27±0,41*

Вітамін А, мкг/г

6,280,38

7,520,32*

Вітамін Е, мкг/г

68,653,48

78,664,16*

 

При цьому, в жовтках яєць, отриманих від птиці дослідної групи, був вищим вміст загальних ліпідів на 6,09 % (р<0,05), каротиноїдів — на 14,77 % (р<0,05) та вітамінів А і Е, відповідно на 19,74% і 14,58 % (р<0,05) порівняно з показниками в контролі.

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що порівняно з показниками контрольної групи введення у раціон курей яєчного напрямку продуктивності кросу «Хайсекс коричневий» поліферметного препарату «Натузим» з 20- до 40-добового і з 80- до 110-добового віку сприяло кращому розвитку репродуктивних органів та вторинних статевих ознак, збільшенню середньодобових приростів молодняку та маси тіла на початок яйцекладки птиці; підвищення несучості на середню несучку на 18,53 шт. яєць; збільшення міцності шкаралупи яєць та її маси, відповідно, на 9,23 % та 9,26 % (р<0,05). Водночас, покращувалась біологічна і харчова якість одержаних яєць, за рахунок збільшення вмісту каротиноїдів, вітамінів А і Е (р<0,05) та розчинних протеїнів (р<0,001).

Перспективи  подальших досліджень. Наступні дослідження з комплексного використання у годівлі птиці поліферментного препарату «Натузим» потрібно скерувати на вивчення їх біохімічного впливу на метаболічні процеси в організмі птиці різних видів та напрямку продуктивності.


 

Література.

  1. Гласкович М.А., Шульга Л.В. Ферменты: рост продуктивности, яйценоскости и качества яйца [Текст] / Гласкович М.А., Шульга Л.В. // Наше сельское хозяйство. 2012, № 9 с. 73-76.

  2. Булгаков А. Способ повышения продуктивности птицы /А. Булгаков, JI. Гаврикова //Комбикорма.- 2006.- №8.- С.87-88.

  3. Кирилів Б.Я. Активність гідролітичних ензимів органів травного тракту курей в онтогенезі [Текст] / Б.Я. Кирилів, А.В. Гунчак // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2016. – Серія "Тваринництво", Вип. 5 (29). – С. 170-174.

  4. Сірко Я.М. Антиоксидантний статус організму курей у критичні періоди росту і розвитку [Текст] / Я.М. Сірко, А. В. Гунчак, В. О. Кисців // Біологія тварин 2015 Т.17– №3– С. 205

  5. Довідник: фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] /За ред. В.В. Влізла. – Львів, 2004. – 399 с.

  6. Лагодюк П.З. Влияние питания на активность протеолитических ферментов в слизистой оболочке пищеварительного тракта кур [Текст] / П.З.Лагодюк, И.Б.Ратыч, Я.И.Кырылив // Мембранное пищеварение и всасывание Тез. докл. Рига, Зинатне. – 1986. – С. 81-83.

  7. Драганов И.Ф. Продуктивность бройлеров при введении в рацион ферментного препарата "Натузим" [Текст] / И. Ф. Драганов, Г. Ш. Рабаданова // Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных : сб. научн. тр. Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства – Краснодар, 2011. – Ч. 1. – С. 125-127.


 

LiveInternet

Описание

Полезная информация на тему Натузим – засіб підвищення продуктивності. от компании БІОДАРМ, ООО в разделе Статьи.